překlad do CZ
překlad do CZ překlad do SK překlad do ENG překlad do DE překlad do HU překlad do PL překlad do RU

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce www.webus.cz budou uloženy a zpracovány správcem webu, kterým je Petr Suchopár IČ: 88851273. Zaručuji, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Souhlas s použitím Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo výzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e-mailem na info@webus.cz

obchodní společnost Petr Suchopár, Gorkého 10, 736 01 Havířov IČ: 88851273  DIČ:Neplátce DPH Registrován u Živnostenského Úřadu v Havířově č.j. ŽÚ/2999/Kr/2012/4 za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky www.webus.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Shromažďuji některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek www.webus.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Neshromažďuji žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Použití osobních údajů

Shromažďuji pouze data nutná k uskutečnění plnění smlouvy o zakoupeném produktu zboží uzavřené zákazníkem na internetových stránkách www.webus.cz a jedná se o následující:

  • Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)
  • Fakturační a doručovací adresa
  • E-mail
  • Telefon

Zavazuji k tomu, že nebudu svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami www.webus.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Dále zavazuji k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 11. dubna 2018

 

Pověřenec a citlivé osobní údaje

Není jmenovan pověřenec pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracovávám ani neuchovávám žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

Předmět činnosti portálu webus.cz

Svým zákazníkům nabízím zprostředkovávání a  dodání zboží od dodavatelů zboží z EU a mimo EU, především České Republiky a Číny, k čemuž využívá svých subdodavatelů.

Rozsah nabízených služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že dojde ke změně a nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, tak ATELI provede aktualizaci těchto Zásad.

Pro plnění smlouvy v případě neskadových položek je osobní údaj poskytnut dodavateli mimo EU A to jedině a pouze za účelem plnění smlouvy a dodání zboží koncovému zákaznikovi. V případě předání os. údajů zákazníka je příjemce

Alibaba Co., Ltd:

969 West Wen Yi Road
Yu Hang District
Hangzhou 311121
China
Tel: (+86) 571-8502-2088
Fax: (+86) 571-8526-9066

Nikdy a v žádném případě jsou předávány jiné informace než dodací adresa. Nepředáváme email a ani telefoní číslo. Odesáním objednávky a zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s předáním Vaší dodací adresy subdodavateli. Upozorňuji že země mim EU nemají tak přísnou ochranu os.ú jak v EU

Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

  • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém s reklamací ČOI či jiným kontrolním orgánem, nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
  • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
  • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

Odkazy

Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud kliknete na odkaz třetí strany (typicky video na youtube), vezměte prosím na vědomí, že tím přestáváte používat portál  webus.cz a na vámi poskytnuté osobní údaje se přestávají vztahovat tyto Zásady. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste zjistili, jakým způsobem shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení (použití cookies)

Pro sledování vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle vašich individuálních přání, používáme soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Správa cookies

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs(všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Máte dotaz?

Máte-li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na email info@webus.cz

Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies.